Poišči nastanitev

Poišči nastanitev  

Zgodovina Funtane

Funtana je ohranila tipičen videz primorske vasi. Staroselci so se pred začetkom turizma ukvarjali izključno z ribištvom in kmetijstvom, saj je morje okoli Funtane bogato z ribo, tla pa izredno rodovitna. O tem pričajo tudi ostanki arhitrava antične vile v Val Canelli, bližnjem zalivu Valkanele, ki so okrašeni z girlandi – venci iz listja in plodov, ki visijo na rogovih volovskih lobanj. Kar nazorno priča o obilju.

Naselje Funtana je nastalo na vzpetini ob gradu (Kaštel) in župni cerkvi, ki ju je v začetku 17. stoletja.

Pred tem se podatki o Funtani nanašaju v glavnem le na pristanišće in vodne izvire, po katerih je kraj dobil ime.

O imenu Funtana

V davnih časih se je Funtana imenovala Fontana Gregorina, kar je razvidno iz dokumenta škofa Pacca da Vedano iz Trsta (1331), ko je dal Funtano v zakup plemiču Andrei Dandolu Venetu.

Omenja se tudi kot  „Val de Fontane“ – zaliv Fontana, pa „Fontana di Pace“- zaliv  miru in „Fontana di Pace“-pristanišće Fontana.

Od meje vrsarske grofije Val Fornazina, se proti Poreču razteza do Val Sepera funtanska grofija-Contea di Fontane oziroma po letu a 1781 funtanski okraj-Disretto di Fontane.

V Funtani je bila na koncu 17. stoletju v času življenja P. Petronija posebno pomemben funtanski Kaštel, ki je bil, (po njegovem ukazu) zgrajen štiri milje od Poreča in dve milji od Vrsarja. Petronij je Funtanjanom zapustil lep spomin: risbo Funtane iz leta 1681.

Funtanski izviri

Prebivalci Kaštela in bolj odaljenih krajev so se poletinih sušah oskrbovali z vodo iz izvirov sladke vode  v bližini morja. Vodo su prevažali v sodih (bačve, kaštelane).

V času plime, kadar je pihal jugo, so bili izviri prplavljeni s slano morsko vodo. Toda čim je morje upadlo, je bila voda spet sladka in pitna.

Mnogo poti  instez je iz  bližnje i daljnje okolice vodilo  do Funtane i do njenih izvirov žive vode, kajti ta del Istre ni ravno bogat z vodo-virom življenja. Ko danes sodobni popotnik pride v Funtano, se sreča z geslom: Funtana na izvorih prijateljstva. Izrek se nanaša na radodarnost narave in humanistično opredelitev domačinov.

Grofi Borisi

Po zgodovinskih pričevanjih je v 15. in 16. stoletju v tem kraju zaradi malarije pomrlo mnogo prebivalcev. Da bi bila polja obdelana, so fevdalni gospodarji področje naseljevali z begunci iz krajev, ki so jih okupirali Turki.

Funtani so vladali grofje Borisi iz Kopra, kamor so prišli iz Bara-tedanje Dukle. V 2. polovici 16. stoletja je benečanska oblast dovolila Borisiju, da se je tu naselil. Leta 1595 mu je senat svečano potrdil pravico do Funtane, leta 1648 pa je družini Borisi dodelil tudi paravico nasledstva. To paravico je v  začetku 19.stoletja potrdil tudi car Franjo I. Borisi so tako postali dedni grofje in gospodarji Funtane do konca fevdalizma v Istri, v drugi polovici  19. stoletja.

Plemič Bernardo  iz znamenite dukljanske in barske družine Borisi je dal  zgraditi Kaštel  (grad ) in cerkev. Okoli njiju so nastali domovi prebivalcev – tipične istarske kamnite hiže. Prbivalci so bili ribiči in poljedjelci, ki so se v manjši meri ukvarjali tudi s pomorstvom in ladjedelništvom.

Funtana danes

Funtana je danes mesto, ki ni samo stisnjeno  ob cerkvi in kaštelu, temveč so hiše zgrajene na obeh straneh ceste Poreč-Vrsar.  Pri tem skoraj ni družine, ki ne bi sprejela v poletnih mesecih pod svojo streho  tujega gosta.

In še nekaj: v Istri prav gotovo ni primera kot je  v Funtani – da je na tako majhnem prostoru toliko gostinskih objektov – restavracij, gostiln, točilnic (konobe), caffe barov in podobnega.

Poleg tega je tem čudovitem delu obale od Zelene lagune proti Poreču do Valkanele proti Vrsarju nekaj avtokampov in hotelov z raznovrstno gastronomsko in športno rekreacijsko ponudo. Poleti lahko samo tu hkrati prebiva 20.000 gostov.

V svojemu turističnem udejstvovanju Funtana nikakor ni nepomembna, na kar opozarja tudi nadavno dobljeno visoko priznanje: proglašena je bila za najboljše turistično  malo mesto  na Jadranu. Ljudje so tu delovni, ljubijo svoj kraj in svoje mesto, katero-kot se nazorno vidi  iz dneva v dan lepša svojo podobo. Na radost in veselje prebivalcev in gostov.

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička skupnost občine Funtana